โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สอบทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา B-NET 2566 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา

6-กุมภาพันธ์-2566 | 48
สอบทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา B-NET 2566 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 คณะผู้บริหาร และ ครู โรงเรียนฝางธรรมศึกษาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้าทำการทดสอบ ทักษะทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา (B-NET) ณ โรงเรียนรังษีวิทยา ต.เวียง อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.