โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สวดมนต์บำเพ็ญภาวนาถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

28-ธันวาคม-2565 | 68
สวดมนต์บำเพ็ญภาวนาถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

วันนี้ เวลา 09.00 คณะผู้บริหาร นำโดยท่านพระครูศรีสิทธิพิมล ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนฝางธรรมศึกษา ได้จัดพิธีสวดมนต์บำเพ็ญภาวนาถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ศาลาธรรมโฆษณ์ วัดศรีบุญเรือง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.