โรงเรียนฝางธรรมศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

รับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

17-ธันวาคม-2565 | 79
รับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

วัดศรีบุญเรืองร่วมกับโรงเรียนฝางธรรมศึกษาเปิดรับสมัคร บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาเล่าเรียน และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บวชฟรี ไม่มีค่าสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2. เข้าอบรมก่อนบวช ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2566

3. ทำพิธีโกนผม วัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566

4. แห่ลูกแก้ว วัน อาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566

5. ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร วัน อาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566

6. ทำการอบรมตามโครงการ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 เมษายน 2566 ณ วัดศรีบุญเรือง

Copyright © Fang Dhammasuksa School. All rights reserved.